Как сделать бизнес в интернете с телефонаКак сделать бизнес в интернете с телефона
Как сделать бизнес в интернете с телефона

25.03.2014 [01:14], pacer, Pohlavní nemoci, komentováno 18082×, zobrazeno 151005×

Pavel Čermák

Lidské papilomaviry jsou zodpovědné za 90 – 99 % případů rakoviny děložního čípku a 70 – 100 % případů rakoviny konečníku.

Jejich genetická informace je kódovaná v DNA a jsou známé pod anglickou zkratkou HPV (Human papillomavirus).

Dnes jsou zmapované genetické sekvence více než 170 typů lidských papilomavirů, které se dělí do pěti rodů: Alphapapillomavirus, Betapapillomavirus, Gammapapillomavirus, MupapillomavirusNupapillomavirus.

Kromě toho bylo zjištěno přinejmenším dalších 200 domnělých typů virů, které teprve čekají na zmapování svého genomu a klasifikaci.

Wikipedie nabízí následující přehled onemocnění způsobených papilomaviry a u nich vždy čísla typů , které je vyvolávají:

 

Onemocnění

Typ HPV

Common warts

2, 7, 22

Plantar warts

1, 2, 4, 63

Flat warts

3, 10, 8

Anogenital warts

6, 11, 42, 44 and others[13]

Anal dysplasia (lesions)

6, 16, 18, 31, 53, 58[14]

Genital cancers

  • Highest risk:[13] 16, 18, 31, 45
  • Other high-risk:[13][15] 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59
  • Probably high-risk:[15] 26, 53, 66, 68, 73, 82

Epidermodysplasia verruciformis

more than 15 types

Focal epithelial hyperplasia (oral)

13, 32

Oral papillomas

6, 7, 11, 16, 32

Oropharyngeal cancer

16

Verrucous cyst

60

Laryngeal papillomatosis

6, 11

 

DNA papilomavirů však byla zjištěna také v periferní krvi u 8,3 % zdravých dárců krve.

V další studii (Carlo Foresta) byly bílkoviny HPV nalezeny v lymfocytech Cd20+ a Cd56+ v periferní krvi a spermatu. Nález souvisel s infekcí spermatu papilomavirem typu 16.

Informace o nepřehledném počtu typů lidských papilomavirů a jejich výskytu v různých typech lidských tkání zde uvádím úmyslně, aby bylo jasné, o jak složitou problematiku se jedná a kolik toho ještě zbývá prozkoumat, protože jednotlivé typy virů se geneticky i chováním v organismu poměrně výrazně liší.

Nechci však vyvolávat paniku. S papilomaviry se během života setká každý a velká část z nich je pokládána za neškodné. Lidský organismus se jich většinou dokáže po infekci zbavit sám a vážné onemocnění způsobí jen v některých případech.

Na druhé straně se však nejedná o zanedbatelnou problematiku, jak vidíme z mohutné kampaně podporující očkování proti některým typům papilomavirů. Základní informaci o papilomavirech je možné nalézt například v článku, který napsal MUDr Fait.  http://www.hpv-guide.cz/clanek-mudr-tomas-fait-phd-co-dokazi-lidske-papilomaviry

Papilomaviry u homosexuálů

Výskytem papilomavirové infekce u mužů kteří mají sex s muži (MSM) se zabývá studie, kterou publikoval Stephen Goldstone a další autoři. Průměrný věk byl 22 let a do studie byli úmyslně vybráni muži, kteří nebyli nakaženi HIV (virem AIDS).

Přítomnost typů papilomavirů 6, 11, 16 nebo 18 byla zjištěna u 30 % MSM (mužů kteří mají sex s muži) v porovnání s 8 % heterosexuálních mužů. Tato studie pracovala s mladými muži o průměrném věku 22 let a tak je počet nakažených relativně nízký v porovnání s jinými studiemi.

Peter Newman a spoluautoři provedli metaanalýzu více studií a uvádějí, že anální infekce papilomaviry se vyskytuje u 15 % heterosexuálních mužů, 60 % MSM kteří jsou HIV negativní a téměř 95 % MSM HIV+ (mužů kteří mají sex s muži a jsou nakaženi virem působícím AIDS).

Vysoký výskyt anální infekce HPV souvisí se zvýšeným výskytem rakoviny konečníku, který je u MSM 44krát vyšší, než v běžné populaci. V případě MSM, kteří jsou nakaženi HIV je výskyt rakoviny konečníku dokonce 60krát vyšší.

Infekce papilomaviry, které patří k nejrozšířenějším původcům sexuálně přenosných nemocí, se tedy vyskytuje přibližně čtyřikrát častěji u mužů, kteří mají sex s muži, než u heterosexuálních mužů. Z toho vyplývají podobná varování jako u jiných pohlavních nemocí. Toto varování se týká v první řadě všech mužů, kteří mají někdy sex s jiným mužem (MSM). Týká se však také žen, které by měly být zvláště ostražité kdykoli mají podezření, že muž který o ně projevuje zájem je homosexuál, bisexuál, nebo má někdy homosex za peníze. Důsledky jsou jasné i pro případné dárcovství krve nebo jiných orgánů homosexuály.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Большое число людей мечтают заниматься своим бизнесом. Но многих могут останавливать такие моменты, отсутствие необходимых знаний, неуверенность в себе, не умение составлять бизнес - проекты. Но одной наиболее распространенной причиной отказа от реализации своего бизнес – планах - это недостаток или полное отсутствие финансирования. Данная проблема решается по двум вариантам – занять денежные средства у знакомых или пойти в банк для получения кредита для открытия малого бизнеса. Естественно, что богатые друзья и знакомые, которые могут одолжить нужную сумму, есть далеко не у всех. И тут на помощь приходит второй вариант – кредитовании е малого бизнеса в банковском или кредитном учреждении.
Кредитование бизнеса считается банками очень рискованным видом сделки, потому что нет подтверждений тому, что предприниматель не будет разорен – совсем непонятно, как будет идти его бизнес. Следовательно, первым шагом в непростом деле получении я кредита от банка является интересный и грамотно составленный бизнес-проект. При выдаче кредитов, банки жалеют максимально снизить риск невозврата, и бизнес-проект становится единственным документом, который может подтвердить будущую успешность бизнес-проекта. На основании составленного бизнес-проекта банки могут оценить уровень кредитного риска, эффективность и рентабельность бизнеса, возможности для погашения кредита.
Поэтому, будущему заемщику нужно очень тщательно исследовать финансовый рынок и произвести все необходимые расчеты. Для того чтобы окончательно убедить банк выдать кредит, в бизнес-проекте нужно грамотно расставить все акценты. Прежде чем предоставить свой бизнес-проект сотрудникам банка, предпринимателю рекомендуют самому со стороны оценить надежность и реальность выполнения будущего проекта.
Огромную роль в процессе выдачи кредита для открытия малого бизнеса имеет положительная кредитная история. Наличие просроченных задолженностей или недоплат является решающим фактором для отказа банка выдавать кредит. Если у предпринимателя есть отрицательная кредитная история, ему нужно написать объяснение, в котором указать и обосновать причины таких просроченных платежей в погашении кредита.
Много банков более серьезно относятся к таким предпринимателям, которые хотят получить кредит для открытия бизнеса, которые занимаются вложением собственных средств в начало бизнеса. Желательно, чтобы доля капитала предпринимателя была не менее двадцати пяти процентов от всей суммы, которая необходима для открытия собственного дела. Подобное положение дел значительно улучшит отношение банковского учреждения к человеку, так как вложение своих денежных средств указывает на то, что предприниматель может копить финансы и, вероятнее всего, в дальнейшем будет иметь возможность расплатиться с банком.
Менеджеры банка в процессе рассмотрения кредитной заявки на открытие малого бизнеса большое значение придают поведению и внешнему виду начинающего предпринимателя. Поэтому лучше всего, чтобы заемщик строго оделся, вел себя прилично, общался на деловом языке. Образование и профиль предпринимателя - очень важные пункты для оценки кредитоспособности нового бизнеса.
Каждый начинающий бизнесмен должен излучать уверенность в себе, в своих возможностях, знаниях и навыках. Если же банк все-таки отказал в выдаче кредита, не нужно расстраиваться, необходимо обращать внимание на причины этого отказа, сделать все возможное, чтобы их исправить и снова обратиться за кредитом в банковское учреждение.
?Наверняка практически каждый сталкивался с ситуацией, когда до зарплаты остается длительный период, а деньги требуются очень срочно, при этом вариант взять у знакомых или родственников, неприемлем, - тогда и приходит решение получить экспресс-кредит. Получить его сейчас достаточно просто и не вызывает каких-то проблем – многие украинские банки охотно предоставляют подобную услугу, равно как и прочие финансово-кредитные организации страны. Воспользоваться же подобной услугой – то есть, взять кредит на личные (потребительские нужды) может практически любой трудоустроенный гражданин страны. Обычно кредиты этого типа выдаются на непродолжительный срок, также фигурируют небольшие суммы - под большие требуется более существенное обеспечение и больший пакет документов, который быстро не оформишь. К основным преимуществам данного кредитования для заемщика можно считать то, что получив кредит наличными деньгами, не требуется затем давать отчет о потраченных средствах – то есть тратить их можно практически на что угодно. Второй существенный плюс – это отсутствие необходимости искать поручителя и продумывать каким может быть залог, экспресс-кредиты оформляются без этих пунктов. Силы и время также экономятся на поиске и оформлении пакета документов, который однозначно требуется для всех иных разновидностей кредитования. Говоря о характеристиках кредитования, то срок его, может быть, максимально растянут на семилетний период (а, как правило, он гораздо короче по протяженности). Оформляя более долгосрочный вид экспресс-кредита, непременно уточняйте, какие санкции предусмотрены за досрочное погашение (оно будет более выгодным) – часто эти штрафы могут быть в 1-2% от общей суммы (либо некая фиксированная сумма в гривне). Также может быть установлен фиксированный срок на протяжении которого досрочное погашение невозможно вообще (этот срок может быть до года, при долгосрочном кредитовании). Помимо гривневого, с недавних пор возможным стало получение и валютного кредита по типу «экспресс» - правда речь идет о совсем небольших суммах, так как более крупные наверняка потребуют более серьезного обеспечения с вашей стоны. Не забудьте уточнить, какие дополнительные комиссии вам придется оплатить в процессе выплаты тела кредита и его процентов, информация должна непременно содержаться в кредитном договоре. Серди возможных комиссий могут быть: единоразовая, ежемесячные и берущиеся за оформление/предоставление вашего экспресс-кредита. Учитывая то, сколько информации о подобных услугах сейчас существует, немудрено растеряться среди предлагаемых вариантов. Помимо этого, банки зачастую скрывают реальные проценты и выплаты, что вам придется сделать за привлекательными условиями, которые на деле выявятся не столь удачными для заемщика. Неплохо заранее все же продумать, сможете ли вы получить другой вид кредита, и не лучше ли будет поискать поручителей и потратить время на сбор документации, оформив затем более выгодные варианты кредитов. На самом деле, для получения кредита наличными также не всегда бывает достаточно лишь иметь место работы и взять с собой паспорт – вам придется веси длительный диалог с представителем банка, в процессе которого возникнет масса вопросов и часто от правильности ответов на них зависит благоприятное решение на вашу заявку. Избежать разочарования можно наняв брокера или обратившись к организации, предоставляющей подобные услуги. Также следует учитывать. Что хоть и быстро оформляемый, экспресс-кредит может быть более выгодным для вас. Если вы сможете предоставить больше гарантий банку, а также благоприятное решение будет зависеть от полноты информации о себе, что вы готовы дать.

<a href=http://xn--102-pddetl2cv.xn--p1ai/category/plohaja-ki>Автокредитx</a>

«   1 ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... 453   »
Как сделать бизнес в интернете с телефона

Как сделать бизнес в интернете с телефона

Как сделать бизнес в интернете с телефона

Как сделать бизнес в интернете с телефона

Как сделать бизнес в интернете с телефона

Как сделать бизнес в интернете с телефона

Как сделать бизнес в интернете с телефона

Как сделать бизнес в интернете с телефона

Как сделать бизнес в интернете с телефона

Как сделать бизнес в интернете с телефона

Как сделать бизнес в интернете с телефона

Похожие новости:


  • Схемы внутреннего водоснабжения и водоотведения
  • Подарок на выпускной в яслях
  • Раскрытие информации на рынке ценных бумаг это
  • Беспроводного передачи видеосигналов своими руками
  • Поздравление путина в.в. с 1 сентября